Vi arbeider med digital kompetanse i alle fag. Alle elever og lærere har egen iPad og vi har digitale tavler på alle klasserom.