Bodalen friskole har uteskole fast en dag i uken hvor elevene på tvers av klassetrinn får arbeide med tverrfaglige tema ute i naturen.