Bodalen friskole setter opp musikal om vikinger

NO11758A-107235.jpg

Dette skoleåret setter vi opp musikalen I Vesterled. Selvfølgelig tilpasser vi innholdet til lokale forhold. Averøy har en rik vikinghistorie med alt fra Harald Hårfagre som ofret sitt hår i steiningen på Bremsnes til Langøysundforliket som er det første forsøket på dagens maktfordelingsprinsipp. Få har hørt om Tora; vikingprinsessa fra Kiev som slo seg ned på Bremsnesgården sammen med Andor.

Tora på Bremsnes var datter av Orknøyjarlen Ragnvald Brusesson (1011-1046) og Arlogia Vladimirovna (1011), datteren til Vladimir den hellige av Kiev (956-1015). Ragnvald reiste med kong Olav Haraldsson til Russland i 1028.

Musikklærer Torstein Endal har ansvaret for innøving av musikken. Ellers så skal vi arbeide med temaet i de fleste fag. Alle elevene skal være med.

Beskrivelse

Musikkspill om vikingtokt i Vesterled. Melodi/besifring/tekst. 32 sider. Ressurshefte.

Innhold:

Inn mot irskekysten stevner skremmende, drakelignende skip med fremmede krigere. Horder av vikinger løper oppover stranden: de brenner klosteret og røver med seg kostbare skatter.

Syngespillet inneholder seks nyskrevne sanger og er tilrettelagt for mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Med CD.

Roller:
Brendan
Finian
Brendans mor
Brendans far
Brendans bestemor
Brendans søster
Fader Decian
Jarlen
Thrym
Gyda
Gorm
2 Vikinger
3 Treller
Gårdsfolk
Kor
 

Velkommen til nytt skoleår

Kjære elever og foresatte!
Velkommen til et nytt skoleår ved Bodalen Friskole.

Da er sommerferien over for denne gang, og vi på skolen håper dere er uthvilte og klare for et nytt og lærerikt skoleår.

Et godt skolemiljø der barn trives er helt vesentlig for læring. Bodalen Friskole er kjent for å være en aktiv raus og inkluderende skole. Dette ønsker vi å ivareta og videreutvikle. Skal vi lykkes med å skape gode læringsmuligheter, må vi alle bry oss og samarbeide til det beste for barna. Skolen er helt avhengig av et godt samarbeid med hjemmene. Engasjerte foresatte er viktig for at barnet får en god skolehverdag. Ta kontakt med oss, vi er her for dere. Vi innfører derfor digital meldingsbok via Mobilskole som er en webbasert tjeneste som erstatter ranselpost, meldingsbok, fraværslapper, sms, Facebook og avkryssingslister. Dette får dere nærmere informasjon om.

Kunnskapsløftet stiller store krav til elevene helt fra 1.klasse. Skolen fokuserer på aktiv læring og benytter seg av ulike arbeidsmetoder der elevene får bruke alle sanser. Målet er at kunnskapens mange finurlige rom skal oppdages. Vi som er sammen med elevene, skal hjelpe dem til å stimulere og ta vare på nysgjerrigheten og lærelysten deres. Det er viktig å være klar over at læring er en tidkrevende og langsom prosess. Det er ikke gjort i en fei å tilegne alt det som Kunnskapsløftet krever. Vi er opptatt av at hvert barn skal få klatre i kunnskapens tre i sitt eget tempo, men samtidig stimuleres til å nå de nasjonale målene som er satt for kunnskap.

Uteskole er et av våre varemerker og vi gleder oss til flere lærerike opplevelser i nærmiljøet og i naturen sammen med elevene. Dette skoleåret har vi digital kompetanse, musikk og lesing som satsningsområder. I fjor innførte vi iPad til alle elever, i år innvier vi et helt nytt musikkrom som bla. skal benyttes til å øve inn en musikal det alle elevene skal få delta.

Vi vil at alle skal ha det trygt og godt på skolen. Bodalen Friskole har nulltoleranse mot mobbing. Vi vil ha en skole fri for stygg språkbruk, hærverk, terging og plaging. Vi vil ha elever som er greie mot hverandre og de voksne i skolesamfunnet, og vi vil at vår skole skal ha elever som har læring som mål.

Vi gleder oss og ser frem til et fint skoleår med mange gode opplevelser både ute og inne, sang, musikk og spennende opplevelser der alle i skolesamfunnet bidrar til å opprettholde og skape verdens beste skole her i bygda.

Med ønske om et godt skoleår!

Med hilsen

Odd Inge Teige

Rektor