Velkommen til nytt skoleår

Kjære elever og foresatte!
Velkommen til et nytt skoleår ved Bodalen Friskole.

Da er sommerferien over for denne gang, og vi på skolen håper dere er uthvilte og klare for et nytt og lærerikt skoleår.

Et godt skolemiljø der barn trives er helt vesentlig for læring. Bodalen Friskole er kjent for å være en aktiv raus og inkluderende skole. Dette ønsker vi å ivareta og videreutvikle. Skal vi lykkes med å skape gode læringsmuligheter, må vi alle bry oss og samarbeide til det beste for barna. Skolen er helt avhengig av et godt samarbeid med hjemmene. Engasjerte foresatte er viktig for at barnet får en god skolehverdag. Ta kontakt med oss, vi er her for dere. Vi innfører derfor digital meldingsbok via Mobilskole som er en webbasert tjeneste som erstatter ranselpost, meldingsbok, fraværslapper, sms, Facebook og avkryssingslister. Dette får dere nærmere informasjon om.

Kunnskapsløftet stiller store krav til elevene helt fra 1.klasse. Skolen fokuserer på aktiv læring og benytter seg av ulike arbeidsmetoder der elevene får bruke alle sanser. Målet er at kunnskapens mange finurlige rom skal oppdages. Vi som er sammen med elevene, skal hjelpe dem til å stimulere og ta vare på nysgjerrigheten og lærelysten deres. Det er viktig å være klar over at læring er en tidkrevende og langsom prosess. Det er ikke gjort i en fei å tilegne alt det som Kunnskapsløftet krever. Vi er opptatt av at hvert barn skal få klatre i kunnskapens tre i sitt eget tempo, men samtidig stimuleres til å nå de nasjonale målene som er satt for kunnskap.

Uteskole er et av våre varemerker og vi gleder oss til flere lærerike opplevelser i nærmiljøet og i naturen sammen med elevene. Dette skoleåret har vi digital kompetanse, musikk og lesing som satsningsområder. I fjor innførte vi iPad til alle elever, i år innvier vi et helt nytt musikkrom som bla. skal benyttes til å øve inn en musikal det alle elevene skal få delta.

Vi vil at alle skal ha det trygt og godt på skolen. Bodalen Friskole har nulltoleranse mot mobbing. Vi vil ha en skole fri for stygg språkbruk, hærverk, terging og plaging. Vi vil ha elever som er greie mot hverandre og de voksne i skolesamfunnet, og vi vil at vår skole skal ha elever som har læring som mål.

Vi gleder oss og ser frem til et fint skoleår med mange gode opplevelser både ute og inne, sang, musikk og spennende opplevelser der alle i skolesamfunnet bidrar til å opprettholde og skape verdens beste skole her i bygda.

Med ønske om et godt skoleår!

Med hilsen

Odd Inge Teige

Rektor