Vi har lesing i alle fag som satsingsområde over flere år. Elevene får kompetanse på lesetrategier helt fra de første årene på skolen.