Image.png

Velkommen til Bodalen friskole 

“Bodalen friskole er en del av bygda”

Odd Inge Teige

Bodalen friskole er en integrert del av lokalsamfunnet i Bådalen. Lag og organisasjoner bruker skolen aktivt på kveldstid og i helgene. Musikkorpset har sine øvinger og samlinger ved skolen. Bådalen friskole er en viktig samlingsplass for både eldre og unge. Vi bruker Bådalstun som vår storstue flere ganger i året. Bodalen friskole vil bidra til et godt lokalsamfunn.

Vi bruker mobilskole til kontakt med hjemmet

Mobilskole er vår plattform for meldingsbok fraværsmelding, ranselpost og mye mer.

Vi har nulltoleranse mot mobbing

Vi tar alle henvendelser om plaging og mobbing på alvor. Ta kontakt med kontaktlærer eller rektor om du opplever plaging eller mobbing.

Showbie er vårt papirløse system for skolearbeid.

Her får elevene tilbakemelding på sitt arbeid og de kan kommunisere med læreren. Logg inn ved å klikke på logoen. Du får kode hos kontaktlærer.