07.00 - 08.00 Morgen-SFO

08.15 - 09.00 Første skoletime

09.00 - 09.45 Andre skoletime

09.45-10.00 Frukt og pause

10.00 - 10-45 Tredje time

10.50 - 11.20 Fellesmåltid

11.20 - 11.40 Pause

11.40 - 12.25 fjerde time

12.25 - 13.10 femte time

13.15 - 13.50 Sjette time for mellomtrinn onsdag og torsdag

13.15 - 14.15 og 14.15 - 15.15 Leksehjelp tirsdag og torsdag

13-15 - 16.30 SFO