PÅMELDING TIL SFO VED BODDALEN FRISKOLE 2019-2020

Skolen tilbyr plass på SFO for barn fra 1.- 4. klasse. Det er også mulighet for eldre elever å benytte seg av tilbudet. Om morgenen er tilbudet åpent fra kl. 07.00- 08.00 og etter skoleslutt fra kl. 13.15 - 16.30.

Barnets navn *
Barnets navn
Morgen SFO
Ettermiddag
SFO-satser fra høst 2019 med spesifisert kost-kopi.png