Styret ved Bodalen friskole

Styret ved Bodalen friskole består av:
Arne Geirulv (styreleder)
Eli Nedal (nestleder)
Odd Magne Hellesfjord (styremedlem)
Svein Arve Hoset   (styremedlem)
Hildegunn T. Gustad (styremedlem)
Linda Brandt  (1.vara)