Egenmelding av fravær

 

Fyll og skjema og send inn. Skjema blir sendt til rektor og gir grunnlag for rapport til regnskap.

Navn *
Navn
Fra dato *
Fra dato
Tid
Tid
Til dato *
Til dato
Tid
Tid
Velg årsak til fravær *