Bodalen friskole er en privat barneskole eid av foreldrene. Bodalen friskole underviser etter samme læreplan som de andre barneskolene på Averøy. Det er ikke skolepenger ut over matpenger til felles lunsj hver dag. Vi ønsker alle barn på Averøy velkommen som elever. Det er inntak av elever hele året. Du kan søke om plass her. Til søknadsskjema.

Hva vi ønsker å se, er barnet på jakt etter kunnskap, og ikke kunnskapen på jakt etter barnet.
Johann Heinrich Pestalozzi

Vi bruker mobilskole til kontakt med hjemmet

Mobilskole er vår plattform for meldingsbok fraværsmelding, ranselpost og mye mer.

Showbie er vårt papirløse system for skolearbeid.

Her får elevene tilbakemelding på sitt arbeid og de kan kommunisere med læreren. Logg inn ved å klikke på logoen. Du får kode hos kontaktlærer.

Vi har nulltoleranse mot mobbing

Vi tar alle henvendelser om plaging og mobbing på alvor. Ta kontakt med kontaktlærer eller rektor om du opplever plaging eller mobbing.